HR Partner je konsultantska agencija iz Novog Sada koja se bavi savetovanjem i kreiranjem rešenja iz oblasti razvoja i upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa potrebama Vaše firme.

Odnos sa svojim klijentima gradimo na našoj stručnosti, ponuđenim rešenjima i postignutim rezultatima. Usmereni smo ka uspostavljanju dugoročnih odnosa koji će se bazirati na profesionalnom odnosu, čuvanju poverljivih podataka i poštovanju Vašeg budžeta.

Naše konsultantske aktivnosti mogu da traju nekoliko sati, dana ili meseci. Vaša firma može da broji troje, nekoliko desetina ili nekoliko stotina zaposlenih. U bilo kojem slučaju, imaćete našu punu pažnju i posvećenost preuzetim poslovima, sa jasnim usmerenjem da se dođe do pravog rešenja za Vas.

Savetovanje i kreiranje rešenja iz oblasti razvoja i upravljanja ljudskim resursima se odnose na:

 • zapošljavanje novih radnika putem profesionalne regrutacije i selekcije,
 • procenu ličnog potencijala radnika,
 • kontinuiranim savetovanjem menadžmenta po raznim pitanjima iz oblasti zaposlenosti i upravljanja,
 • procenu potencijala tima, grupe zaposlenih ili sektora u firmi,
 • analizom poslova i izradom opisa radnih mesta,
 • razvojem i implementacijom HR politike i procedura,
 • razvojem zaposlenih i menadžmenta puter različitih vrsta treninga,
 • istraživanjem i razvojem organizacione kulture,
 • uvođenjem ISO standarda i HACCP sistema

Ukoliko se opredelite za saradnju sa nama, sarađivaćete sa sledećim konsultantima:

 • Jelena Većkalov – osnivač agencije; HR konsultant
 • Cvija Klajić – saradnik; psiholog;
 • Dragana Belegišanin Zakić – saradnik; trener iz oblasti komunikacionih i interpersonalnih veština
 • Mirjana Kašanski – saradnik; dipl.ing. kvaliteta
 • Marija Javornik – saradnik; dipl.ing. kvaliteta

Prilikom obavljanja poverenih poslova, garantujemo Vam diskreciju i poverljivost u vezi sa svim organizacijskim podacima koje je neophodno da sa nama podelite. Potpisivanje Izjave o poverljivosti sa naše strane će biti garant naše posvećenosti brižljivom čuvanju svih poverenih informacija.

NAJNOVIJE SA BLOGA