Naprotiv, može se reći da ključni uticaj imaju druge karakteristike koje se obično prepoznaju tek nakon nekoliko nedelja, a verovatnije nakon nekoliko meseci rada. U njih ubrajamo: genetske predispozicije, osobine, sposobnosti, stavove, naučene obrasce ponašanja, kao i načine rešavanja situacija.

I upravo su ove karakteristike one zbog kojih imamo vrlo uspešne, ali i vrlo neuspešne timove, odn. timove koji nisu u dovoljnoj meri efikasni.

„Profil grupe“ je moćan, on-line, psihometrijski alat koji vrši procenu Vašeg tima. Profilisanje grupeće Vam pomoći da:

 1. realistično sagledate snage i slabosti svojih timova
 2. povećate njihovu efikasnost adekvatnom intervencijom
 3. izaberete prave, snažne lidere koji će na adekvatan način upravljati jednim timom.

Grupa može da bude celo preduzeće, jedno odeljenje (sektor), ili projektni tim.

Njegov rezultat je višeslojni izveštaj o timu koji opisuje sledeće:

 1. efikasnost radnih procesa (koje oblasti utiču na efikasnost grupe i koji su rizici)
 2. atmosferu odnosa (kakvu atmosferu grupa stvara u svom okruženju)
 3. konstruktivne načine ponašanja (saradnja, logika, ambicija, dominacija, vitalnost i učešće)
 4. grupu i stres (kako se grupa ponaša kad je pod stresom i šta izaziva stres)
 5. grupu i promene (kako se grupa ponaša u promenama)
 6. opasnost od rizičnih pojava (šta izaziva rizična ponašanja, u kojoj meri je grupa toga svesna, koliki je rizik, kakva je kontrola rizika)
 7. neetičko ponašanje (koliko je ovakvo ponašanje moguće, šta može da ga izazove, u kojoj meri je pod kontrolom)
 8. ključne faktore grupe (pozicioniranje, prihvatanje realnosti, stabilnost, mera usaglašenosti, snaga, stimulacija, regulacija, mera zadovoljstva stavovima)

Takođe, dobijeni rezultati omogućavaju sagledavanje pojedinačnih članova tima u smislu utvrđivanja njihovih motivatora, stresora, kao i onog što svakog pojedinca čini da bude operativan.

Procena se vrši primenom metode asocijacija između reči i boja (CA metod), što čini ovaj alat jedinstvenim u svetu, originalnim i jednostavnim za upotrebu.

Njegova najveća vrednost leži u činjenici da je jedini metod koji uspeva da „otkrije“ duboko skrivene iracionalne i emocionalne stereotipe koji, opet značajno utiču na ljudsko razmišljanje i ponašanje, kako u privatnom životu, tako i na radnom mestu.

CA metod se može pohvaliti još jednom prednošću, a to je da rezultati dobijeni ovom metodom opisuju stvarnost kakva ona jeste, a ne kakva bi trebalo da bude. Većina ispitanika u klasičnim testiranjima daje poželjne odgovore i/ili saopštava samo onoliko koliko želi da saopšti. Rezultat ovakvih procena su profili (pojedinačni ili grupni) koji se uzimaju sa manjom ili većom rezervom, ili se u potpunosti diskvalifikuju kaonevalidni zbog velikog, namernog uticaja na rezultate.

Kontaktirajte nas

Molimo Vas da u naznačena polja unesete svoje podatke i razlog kontakta, a mi ćemo Vam se javiti istog, ili narednog dana.

Polja označena sa * su obavezna.