Ipak, često se sreću sa činjenicom da nisu uvek dosledni u postupanju što za posledicu može da ima negativne efekte po ostvarivanje zadatih ciljeva.

Nudimo Vam saradnju pri izradi HR politike i procedura, pri čemu ćemo se potruditi da u potpunosti razumemo Vaše potrebe, a onda i “skrojimo” procedure koje u najvećoj mogućoj meri predstavljaju podršku procesima upravljanja ljudskim resursima u Vašoj firmi.

Nedostatak HR politike i procedura u vezi sa planiranjem ljudskih resursa, njihovim zapošljavanjem, uvođenjem u posao, obučavanjem, upravljanjem učinkom i ostalim poslovima vezanim za upravljanje radnom snagom imaju za rezultat nejasne radne situacije. Tada ni pretpostavljeni, ni sam radnik nisu sasvim sigurni šta je sledeći korak i kako da ga preduzmu. Narastajuća frustracija, kako kod poslodavca, tako i kod zaposlenog je logičan pratilac ovakvih situacija.

Uvođenjem HR politike i procedura obezbeđuje se sveobuhvatno jačanje kapaciteta jedne organizacije bez obzira na njenu veličinu.
One su podrška rukovodstvu firme za:

  • kvalitetnije snimanje raspoloživog radnog kapaciteta
  • strateško planiranje ljudskih resursa
  • planiranje radnog opterećenja svojih radnika
  • praćenje ostvarivanja postavljenih ciljeva
  • praćenje radnog učinka
  • praćenje potreba za stručnim usavršavanjem svih, ili pojedinih radnika

Kontaktirajte nas

Molimo Vas da u naznačena polja unesete svoje podatke i razlog kontakta, a mi ćemo Vam se javiti istog, ili narednog dana.

Polja označena sa * su obavezna.