ISO 9001 - sistem upravljanja kvalitetom

ISO 9001 je primenjiv na sve organizacije bez obzira na njihov tip, veličinu i proizvode/usluge koje isporučuju/pružaju. Zahtevi ovog standarda se primenjuju kada organizacija želi da pokaže sposobnost da svoje proizvode i usluge isporučuje u skladu sa zahtevima korisnika i odgovarajućih propisa, kao i onda kada želi da poveća zadovoljstvo korisnika primenom ovog sistema.

Primena standarda ISO 9001 omogućava organizaciji da:

 • isporučuje/pruža bolji proizvod/uslugu,
 • poboljša konkurentnu poziciju i
 • olakša upravljanje procesima.

 

ISO 14001 - sistem upravljanja zaštitom životne sredine

ISO 14001 namenjen je svim organizacijama koje teže da postignu i pokažu da kroz sistem upravljanja zaštitom životne sredine kontrolišu negativne uticaje svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, a u skladu sa svojom politikom i svojim ciljevima zaštite životne sredine.

Primena standarda ISO 14001 omogućava organizaciji da:

 • identifikuje i vrednuje aspekate i njihove uticaje na životnu sredinu,
 • vrši praćenje svih značajnih uticaja na životnu sredinu,
 • usaglasi poslovanje sa zakonskim propisima za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom.

 

ISO 22000 - sistem upravljanja bezbednošću hrane

ISO 22000 namenjen je svim organizacijama u lancu proizvodnje hrane (od proizvođača pakovanja ili sredstava za čišćenje preko proizvođača opreme, aditiva, sastojaka i sl.) koje žele da sve relevantne opasnosti po bezbednost hrane budu identifikovane i da se njima adekvatno upravlja na svakom koraku u lancu hrane, kako bi krajnjem korisniku isporučili bezbedni prehrambeni proizvod.

 

ISO 27001 - sistem upravljanja bezbednošću informacija

Ovaj standard je namenjen organizacijama kojima je u cilju da zaštite poverljivost, integritet i dostupnost informacija, kao i da uvere zainteresovane strane da će se rizicima po bezbednost informacija adekvatno upravljati.

Primena standarda ISO 27001 omogućava organizaciji da:

 • unapredi zaštitu informacija od gubitka i “curenja” ili neovlašćenog pristupa
 • osigura kontinuitet poslovanja i pružanje usluga za slučaj nepredviđenog događaja u poslovanju.

 

HACCP SISTEM - sistem bezbednosti hrane

HACCP (hasap) sistem se uvodi prema zahtevima Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003, a namenjen je organizacijama u lancu proizvodnje hrane, od primarne proizvodnje do finalne potrošnje. Njime se ističu ključne tačke kontrole higijene u svakoj fazi i zasnovan je na HACCP principima.

Uvođenjem HACCP (hasap) sistema u organizaciju sa našim timom dobijate:

 • detaljan izveštaj za objekat u okviru kojeg se vrši proizvodnja, prerada i promet hrane sa predlogom mera koje treba objekat i oprema da ispunjava za uspostavljanje HACCP sistema, a u skladu sa važećim Pravilnikom o higijensko sanitarnim uslovima za objekte,
 • obuku zaposlenih za primenu i održavanje HACCP sistema u praksi i neophodne prateće dokumentacije, kao i o osnovnim zahtevima higijene u svim fazama procesa rada
 • mogućnost da usaglasite poslovanje sa propisima za bezbednost hrane

 

OHSAS 18001 - sistem koji definiše zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu.

Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti i zdravlja svojih zaposlenih i kontinuirano nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja, kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Primena OHSAS 18001 omogućava organizaciji da:

 • povrede na radnom mestu svede na minimum,
 • pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima,
 • pravovremeno otkloni opasnost,
 • usklađuje radne procese sa zakonskim propisima,
 • ulije poverenje klijentima da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati,
 • ostvari novu saradnju sa velikim inostranim organizacijama čiji je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu.

Kontaktirajte nas

Molimo Vas da u naznačena polja unesete svoje podatke i razlog kontakta, a mi ćemo Vam se javiti istog, ili narednog dana.

Polja označena sa * su obavezna.