Čestiti ljudi i radnici
26. februar 2016.

Čestiti ljudi i radnici

Tokom proteklih godinu dana bila sam u prilici da učestvujem u par desetina selekcija za različite radne pozicije, od magacionera, preko šefa računovodstva, do izvršnog direktora. Moja uloga je bila da vodim intervju sa kandidatima.

Za svaku od pozicija sam pripremala “strategiju razgovora”, svoju sopstvenu, koja je, naravno počivala na teorijama vođenja intervjua, ali i dobrim praksama mojih kolega.

Ovo je podrazumevalo pripremu intervjua koji je u sebi sadržao set pitanja za koja sam smatrala da je ključno da se postave. Značaj postavljenih pitanja se ogledao u mojim očekivanjima da će odgovori na njih da mi nedvosmisleno ukažu na potencijalno najboljeg kandidata od prijavljenih. 
Kvalifikacija “najbolji” je, opet počivao na dobitnoj kombinaciji obrazovanja, iskustva i kompetencija datog pojedinca.
Ipak, tokom trajanja intervjua, ma koliko on bio strukturiran i ja se držala strukture, i zahvaljujući tome dolazila do dragocenih informacija o kandidatu, shvatila bih u jednom momentu da, zapravo tražim “dokaze” da se radi o čestitom čoveku i radniku.
Čestit čovek i radnik, nalazio se on na poziciji magacionera, ili izvršnog direktora je san svakog poslodavca.

  • Pri dolasku i odlasku čestit čovek i radnik pozdravlja svoje kolege i pretpostavljene.
  • To je osoba koja dolazi na posao svaki dan i ne biva lažno bolestan. (Javlja se kad se razboli i pita za dozvolu kad ima potrebu da odsustvuje s posla.)
  • Prihvatio je dodeljene zadatke i obavlja ih bez nepotrebnog gunđanja, jer na njih je pristao. (Ovde dolazimo do neophodnosti da poslodavac jasno predoči budućem radniku šta su njegovi stalni poslovi, a šta bi mogli da budu oni povremeni, ili vanredni.)
  • Teško da ćete čuti od njega “to nije moj posao”.
  • Voli dobre odnose među ljudima i sam ih gradi u meri u kojoj je to u skladu sa njegovom prirodom.
  • Razume i prihvata hijerarhiju i ne zloupotrebljava je.
  • Lojalan i poverljiv.
  • Jednostavan  u nastupu, jasan u stavovima.
  • Odan svojoj čestitosti.

Ako naiđete na ovakvog radnika, čuvajte ga, bilo da ste mu kolega, pretpostavljeni, ili podređeni. Zlata je vredan.