Preduslov su za ispunjavanje utvrđenih kompanijskih ciljeva, jer se putem njih definiše šta ko radi na svom radnom mestu, na koji način i šta su očekivani rezultati rada.

Sama analiza posla je proces prikupljanja informacija o konkretnom radnom mestu, a vezano za zaduženja, odgovornosti, neophodne veštine i znanja, linije komuniciranja i poziciju u organizacionoj strukturi. Analizom posla se identifikuje sadržaj posla u smislu sagledavanja svih aktivnosti koje se na jednom radnom mestu odvijaju, kao i zahteva posla koje je potrebno ispuniti kako bi se postigli najbolji mogući rezultati.

Putem analize posla, kompanija promišlja o svim zadacima koji treba da se obave, o načinima obavljanja zadataka, kao i o očekivanim rezultatima.

Rezultati detaljno obavljene analize posla su opis posla i specifikacija izvršioca, koji zajedno čine opis radnog mesta. Ukoliko je razvijen na efektivan način, opis radnog mesta je važno sredstvo komuniciranja između organizacije i zaposlenih. On je pisana izjava koja precizira zaduženja, odgovornosti, potrebne kvalifikacije i linije komuniciranja za svako pojedinačno radno mesto.  U opisu radnog mesta su sadržane i informacije o uslovima rada, kao i o alatima i opremi koja se koristi pri obavljanju poslova.

Kada je opis radnog mesta napisan na adekvatan način, bez obzira da li ste malo ili veliko preduzeće, možete očekivati da svi zaposleni znaju šta se od njih tačno očekuje, i u pogledu zadataka koji spadaju u njihove odgovornosti i u pogledu očekivanih rezultata, kao i mogućnosti napredovanja.

Takođe, sprečavaju se konfuzija, prebacivanje odgovornosti sa jednog na drugog zaposlenog, a time se i čuva kvalitet u komuniciranju među svim zaposlenima i njihovim nadređenima.

Pozovite nas i mi ćemo zajedno sa Vašim nadležnima i zaposlenima obaviti analizu poslova i napisati opise za sva radna mesta za koja je to potrebno, na način da budu realistični, da su odraz strategije Vaše kompanije, a ujedno su jasni i razumljivi svakom od zaposlenih.

Kontaktirajte nas

Molimo Vas da u naznačena polja unesete svoje podatke i razlog kontakta, a mi ćemo Vam se javiti istog, ili narednog dana.

Polja označena sa * su obavezna.